Prepelice – Baja Mali Knindža

Tekst pesme: Preplice,prepelicesarenijeh krilaprepelice,prepelicesarenijeh krilajesil skoro,jesil skorou Zabrdju bilajesil skoro,jesil skorou Zabrdju bila Jesam brate,jesam bratebas sam juce bilajesam brate,jesam bratebas sam juce bilatamo nema,tamo nemaSrpskog oficiratamo nema,tamo nemaSrpskog oficira Nema brade,duge koseda padne niz licenema brade,duge koseda padne niz liceziv je Mando,ziv je Mitardok je Majeviceziv je Mando,ziv je Mitardok je Majevice