Čuješ seko – Šajka

Tekst pesme: Čuješ, čuješ, čuješ seko,obuci se lepo.(2x)Da id, da id, da idemo,da se slikujemo.(2x) Da id, da id, da idemo, da se slikujemo.(2x)I na, i na, i na slici,da se rukujemo.(2x) Znaš li, znaš li, znaš li mala,šta si obećala.(2x)Obe, obe, obećala,pa mi nisi dala.Obe, obe, obećala,srce iz nedara.